VoIP systémy

Hlasové služby poskytujeme na technologii VoIP v různých úrovních integrace do prostředí zákazníka. Námi implementované technologie a ústředny jsme schopni integrovat do přístupovách systémů, vjezdových zařízení, kontaktních kiosků nebo CallCenter. Provádíme analýzy stávajících prostředí a navrhujeme opatření pro zvýšení jejich efektivity případně realizujeme kompletní výměny stávajících řešení.