O nás

Společnost Mateotech byla založena v dubnu 2013, jako nástupce společnosti Mateo (Viktor Virt). Technické zaměření původní společnosti Mateo ve významné části našich obchodních aktivit přetrvává dodnes, včetně klíčových zaměstnanců. 

Vývoj technických prostředků i požadavků trhnu na ucelené dodávky znamenal nutně rozšíření činnost o další předměty podnikání po roce 2010 byly kromě montáží, údržby a servisu telekomunikačních zařízení, také specializované montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení včetně jejich projektování. V souvislosti se vznikem Mateotechu v roce 2013 byly definovány nové technické směry, zejména ve smyslu technologií VoIP a pokročilých zabezpečovacích systémů, integrací k pultům centralizované ochrany, řízení fyzického přístupu, kamerových infrastruktur a částečně telemetrií. S ohledem na velké množství instalací telekomunikačních prvků se naše společnost stala certifikovaným partnerem společnosti 2N, výrobce digitálních ústředen.

Na přelomu let 2018 a 2019 došlo k rozšíření portfolia poskytovaných činností o IT služby a ke změně vlastníka. Jediným vlastníkem společnosti se stala společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK), jejímž majoritním vlastníkem je Severočeská vodárenská společnost a.s. (SVS). SVS bude u společností SVS, SčVK, Mateotech uplatňovat jednotné řízení, které by mělo být realizováno prostřednictvím koncernových politik. Dne 1.5.2021 změnila naše společnost právní formu na akciovou společnost. 

Věříme, že i rozšíření portfolia poskytovaných činností je příležitostí pro další provázání a zkvalitnění našich služeb, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti resp. ochrany hmotného i nehmotného majetku.

Koncernová deklarace:

Společnost Mateotech, a.s., IČO: 294 15 560, Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, („Společnost“) je členem koncernu ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, jehož řídící osobou je společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550. Vedle Společnosti je další řízenou osobou společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550.