Compliance

Compliance

Mateotech a.s. se snaží zajistit „soulad s pravidly“, která na ni dopadají, ať už se jedná o pravidla externí (zákony), nebo interní (vnitřní předpisy). Těmito pravidly se pak řídí společnost jako celek, její zaměstnanci, včetně vedení, a osoby jednající jejím jménem.