Certifikace ISO 37001:2016

Společnosti skupiny Severočeská voda v dubnu 2022 úspěšně absolvovaly certifikační audit Protikorupčního systému řízení podle normy ISO 37001:2016.

Zástupci certifikační autority, společnosti United Registrar of Systems Czech, s.r.o., (URS) jim proto mohli 9. května 2022 předat certifikáty a vyhodnotit celý proces certifikačního auditu.

 

urs_2

 

Společnosti skupiny Severočeská voda se trvale snaží vytvářet prostředí, ve kterém jsou odmítány všechny formy korupčního jednání, jsou dodržovány etické zásady a je zdůrazňována ochrana majetku skupiny. Certifikace tedy nebyla zahájením, ale potvrzením dlouholeté praxe. Ta se nyní, po ukončení transformačního procesu severočeského vodárenství, dočkala oficiálního potvrzení a standardizace podle mezinárodně uznávaných parametrů.

„Audit potvrdil to, že skupině Severočeská voda a jejím společnostem se podařilo nastavit efektivní a prakticky fungující protikorupční program. Jeho principy a zásady jsou srozumitelné všem pracovníkům i třetím osobám. Vedení společností a další manažeři mají za úkol udržovat protikorupční systém životaschopný, jednotlivé procesy přizpůsobovat a vylepšovat tak, aby jeho vysoký standard zůstal zachován,“ doplňuje předseda představenstva SVS a SčVK Tomáš Indra.

Mateotech a.s. cert ISO 37001 CZ Mateotech a.s. cert ISO 37001 ENG