EZS/EPS Elektronické zabezpečovací systémy

EZS Elektronická zabezpečovací s ignalizace je vhodným doplňkem pro kamerové systémy. Alarm Vám hlídá Váš objekt 24 hodin denně.

Je určen nejen ke střežení budov, ale i k přivolání zásahové jednotky k přepadeným osobám. Jedná se o kvalitně navržený systém, který zaručuje spolehlivou a včasnou signalizaci při narušení objektu. Může být kromě běžných pohybových čidel, detektorů tříštění skla, magnetických kontaktů doplněn i o požární detektory. Což je vhodné především pro rodinné domy nebo jiné menší objekty.

EZS funguje propojením několika zařízení, a to buď kabelem nebo bezdrátově. Centrem zařízení je ústředna, která je ovládána klávesnicí. Nedílnou součástí tvoří detektory pohybu, rozb. skla, kouře, vody, apod. V případě narušení objektu, akustickou signalizaci zabezpečí siréna. Signalizace slouží i na stovky kilometrů daleko, a to díky přenosu GSM, nebo přes rozhraní LAN. Výhodou je, že systém funguje i v případě výpadku elektrického proudu, a to díky akumulátorům.

Systém je propojen s Vaším mobilním telefonem, na který Vám ihned ohlásí, pokud dojde k pohybu v zastřežené oblasti. Informaci o poplachu je obdobně jako u EPS možno předat bezpečnostním agenturám případně na Policii ČR.