Energetika

•    pomoc s nastavením a udržování Energetické politiky objednatele 
•    návrhy a pomoc se zaváděním dokumentace EnMS do praxe s posouzením aplikovatelnosti kritérií na provoz a údržbu energetických zařízení, plynoucí z EnMS 
•    nastavení a udržování správné metodiky vyhodnocení spotřeb energií a cílů EnMS, tj. včetně vhodného nastavení měření, sběru dat a monitorování energonositelů; 
•    pomoc při přípravě a realizaci projektů pro snižování energetické náročnosti v oblasti EnMS 
•    identifikace úspor - snižování nákladů na distribuční poplatky energonositelů (např. periodická analýza distribučních sazeb, analýza smluvních vztahů)