ICT služby, SaaS, ServiceDesk

Smyslem našich IT služeb je pokytování aplikací, případně celých prostředí pro práci formou služby a to v prostředí firemních kanceláří, mobilních i domácích pracovišť. Význam tohoto řešení vidíme zejména v tom, že naši zákazníci mohou své kapacity plně věnovat kvalitě svých vnitřních procesů, protože je znají lépe než kdokoliv jiný.

Zákazníkům tak odpadá starost o údržbu i provoz software, hardware a souvisejících prvků celé infrastruktury a naopak vzniká prostor pro optimální definice procesů, které pro svou činnost potřebuje automatizovat nebo jen digitálně formalizovat. Typickým parametrem těchto služeb pak jsou doby odezvy nad zákazníkem určenými aplikacemi a digitalizovanými procesy.